Weegbruggebouwtje

Weegbruggebouwtje

De Stichting Cadzand Cultureel heeft het initiatief genomen om het historische weegbruggebouwtje tegenover de molen te laten restaureren.  Er werd subsidie verkregen van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en er was financiële medewerking van de eigenaren de fam. Pieterz-Schrier. 

Door dhr. A. Francke  (loonbedrijf Cadzand) werd een weegmechanisme beschikbaar gesteld. Voordat dit mechanisme kon worden ingebouwd, is het  gerenoveerd door leerlingen van het Zwincollege onder leiding van docent dhr Paul de Smet in het kader van hun technisch onderwijs.

In december 2010 werd  de laatste hand aan de restauratie van het gebouwtje gelegd. Plaatsing van het weegmechanisme en definitieve afwerking gebeurde  in 2011. In het najaar van 2011 werd het weegbrughuisje officieel in gebruik genomen.

Onze andere projecten

Een podium voor Cadzand


Lees meer

De opzet om de werking van het weegmechanisme met de oude technieken weer te laten functioneren, is in 2015 afgerond. Een informatiebord op een bijpassend fietsenrek voorziet in toelichting.

Cadzand beschikt nu over een historisch Weegbrughuisje met een heel precies werkende weegbrug. Een bijzonder verschijnsel in Nederland dat ruime aandacht verdient.

Verfraaiing verbinding Retranchement-Cadzand


Lees meer