Organisatie

Stichting Cadzand Cultureel

Organisatie / contact

De Stichting Cadzand Cultureel bestaat uit een bestuur, enkele commissies en overige organisatoren.

Met dank aan de vele vrijwilligers en sponsoren.

Bestuur

Voorzitter: Simon Buijze

Secretaris: Annie Mabelis

Penningmeester: Ruud van Holland

Algemeen + Markten: Nelly Verplanke

Algemeen + Podiumverhuur: Joop Basting

Secretariaat: Stichting Cadzand Cultureel, Pr. W. Alexanderstraat 9, 4506 AM Cadzand

info@cadzandcultureel.nl

Bank:    t.n.v. Stichting Cadzand Cultureel

            IBAN: NL78 RABO 0156874229

            BIC: RABONL2U

Inschrijven Kunst-Hobby-Boekenmarkten: klik hier

Inschrijven personen Cadzandse donderdag: klik hier

Podiumverhuur: j.basting2@kpnplanet.nl

Commissies

Marktcommissie: Nelly Verplanke, Simon Buijze en marktmeester Coen Pollet.

Organiseren van Kunst-Hobby-Boekenmarkten en de Cadzandse donderdag.

markten@cadzandcultureel.nl

Kunstcommissie: Gerda Flemm, Henriëtte De Groen, Anneke Jansens, Annie Mabelis.

Organiseren van zomerexposities in de dorpskerk in de periode van eind mei t/m de zaterdag van het monumentenweekend in september.

De Kunstkring (een genootschap van (amateur)kunstenaars die allen één of andere binding hebben met Cadzand) exposeert jaarlijks 1 maand tijdens de zomerexposities

henriettedegroen@hotmail.com

Overig

Organiseren HUISKAMERCONCERTEN: Jacqueline Voets; jacqueline@voetscadzand.nl                                            

Organiseren FEEL GOOD MARKET: Els Van Venrooy en Josephine Groenhagen  elisabethvanven@zeelandnet.nl / jepenjos@hetnet.nl

Organiseren WINTERFAIR: Nelly Verplanke; nellieverp@zeelandnet.nl

Organiseren FILMAVOND: Patrick Hillewaart; info@cadzandcultureel.nl

Copyright © All Rights Reserved