Organisatie

Organisatie / contact

Bestuur

Voorzitter: Alphons Navarro

Secretaris: Annie Mabelis

Penningmeester: Ruud van Holland

Leden: Nelly Verplanke, Yvonne Behr; Jeanet Francke

Secretariaat: Stichting Cadzand Cultureel, Pr. W. Alexanderstraat 9, 4506 AM Cadzand

info@cadzandcultureel.nl

Bank:    t.n.v. Stichting Cadzand Cultureel

            IBAN: NL78 RABO 0156874229

            BIC: RABONL2U

Inschrijven Kunst-Hobby-Boekenmarkten: klik hier

Inschrijven Winterfair klik hier

Inschrijven personen Cadzandse donderdag: klik hier

Podiumverhuur: j.basting2@kpnplanet.nl

Activiteitencommissies

  • Organisatie van de Huiskamerconcerten: mw. J. Voets /  jacquelinevoets@zeelandnet.nl
  • Organisatie van een 4-tal exposities in de Mariakerk:
    de kunstcommissie: A. Drent, G. Flemm, A. Jansen, A. Mabelis /  info@cadzandcultureel.nl
    De tentoonstelling van de KunstKring (een genootschap van (amateur)kunstenaars, allen met één of andere binding met Cadzand) is een vast onderdeel.