Organisatie

Organisatie / contact

Bestuur

Voorzitter: Alphons Navarro

Secretaris: Annie Mabelis

Penningmeester: Ruud van Holland

Leden: Nelly Verplanke, Yvonne Behr; Jeanet Francke

Secretariaat: Stichting Cadzand Cultureel, Pr. W. Alexanderstraat 9, 4506 AM Cadzand

info@cadzandcultureel.nl

Bank:    t.n.v. Stichting Cadzand Cultureel

            IBAN: NL78 RABO 0156874229

            BIC: RABONL2U

Inschrijven Kunst-Hobby-Boekenmarkten: klik hier

Inschrijven Winterfair klik hier

Inschrijven personen Cadzandse donderdag: klik hier

Podiumverhuur: j.basting2@kpnplanet.nl

Kunstcommissie

Gerda Flemm, Astrid Drent, Anneke Jansens, Annie Mabelis.

Organiseren van zomerexposities in de dorpskerk in de periode van juni t/m medio september.

De Kunstkring (een genootschap van (amateur)kunstenaars die allen één of andere binding hebben met Cadzand) exposeert jaarlijks 1 maand tijdens de zomerexposities

info@cadzandcultureel.nl

Activiteitencommissies

Organiseren HUISKAMERCONCERTEN: Jacqueline Voets; jacqueline@voetscadzand.nl

Coördinatie KUNST-HOBBY-BOEKENMARKTEN: Nelly Verplanke; markten@cadzandcultureel.nl / marktmeester Coen Pollet

Coördinatie WINTERFAIR: Nelly Verplanke; markten@cadzandcultureel.nl

Organiseren VERFILMD REISVERSLAG: Patrick Hillewaart; info@cadzandcultureel.nl